شمخانی:ایران و روسیه قرارگاه مشترک در سوریه دارند/ تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس بگیرند

شمخانی:ایران و روسیه قرارگاه مشترک در سوریه دارند/ تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس بگیرند
دبیر شورای عالی امنیت ملی ظهر امروز در یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در ارتباط با آخرین تحولات سوریه و حلب و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع پاسخ گفت.

شمخانی:ایران و روسیه قرارگاه مشترک در سوریه دارند/ تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس بگیرند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ظهر امروز در یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در ارتباط با آخرین تحولات سوریه و حلب و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع پاسخ گفت.
شمخانی:ایران و روسیه قرارگاه مشترک در سوریه دارند/ تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس بگیرند