شمخانی: با هرگونه تحرکی در مرزها برخورد می‌کنیم/ سنجاری: به هیچ گروهی اجازه شرارت در مناطق مرزی ایران را نمی‌دهیم

شمخانی: با هرگونه تحرکی در مرزها برخورد می‌کنیم/ سنجاری: به هیچ گروهی اجازه شرارت در مناطق مرزی ایران را نمی‌دهیم
شمخانی با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تحرکات ضدانقلاب سنتی در مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان گفت: امنیت پایدار در مرزها، خط قرمز ایران است و نیروهای نظامی و امنیتی ما با هر تحرک تهدید‌کننده‌ای در مرزها برخورد می‌کنند.

شمخانی: با هرگونه تحرکی در مرزها برخورد می‌کنیم/ سنجاری: به هیچ گروهی اجازه شرارت در مناطق مرزی ایران را نمی‌دهیم

شمخانی با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تحرکات ضدانقلاب سنتی در مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان گفت: امنیت پایدار در مرزها، خط قرمز ایران است و نیروهای نظامی و امنیتی ما با هر تحرک تهدید‌کننده‌ای در مرزها برخورد می‌کنند.
شمخانی: با هرگونه تحرکی در مرزها برخورد می‌کنیم/ سنجاری: به هیچ گروهی اجازه شرارت در مناطق مرزی ایران را نمی‌دهیم

آلرژی و تغذیه