شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل/ جان کری در کابل است

شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل/ جان کری در کابل است
هنوز ساعاتی از کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه آمریکا و رئیس‌جمهور افغانستان نگذشته که خبرگزاری ها از شنیده شده صدای انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل خبر دادند.

شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل/ جان کری در کابل است

هنوز ساعاتی از کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه آمریکا و رئیس‌جمهور افغانستان نگذشته که خبرگزاری ها از شنیده شده صدای انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل خبر دادند.
شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دیپلماتیک کابل/ جان کری در کابل است

خرید بک لینک