شهردار لندن: زبانی که ترامپ به کار می‌برد، شبیه لفاظی‌های داعش است

شهردار لندن: زبانی که ترامپ به کار می‌برد، شبیه لفاظی‌های داعش است
شهردار مسلمان پایتخت انگلیس گفت که سخنان ضد اسلام رئیس جمهور آمریکا مانند لفاظی‌های داعش و حملات توییتری ترامپ علیه اسلام همان تاکتیک داعش است.

شهردار لندن: زبانی که ترامپ به کار می‌برد، شبیه لفاظی‌های داعش است

شهردار مسلمان پایتخت انگلیس گفت که سخنان ضد اسلام رئیس جمهور آمریکا مانند لفاظی‌های داعش و حملات توییتری ترامپ علیه اسلام همان تاکتیک داعش است.
شهردار لندن: زبانی که ترامپ به کار می‌برد، شبیه لفاظی‌های داعش است