شورای نگهبان از محدود شدن قدرت تصمیم‌گیری‎اش با تشکیل مجمع تشخیص ناراحت است

شورای نگهبان از محدود شدن قدرت تصمیم‌گیری‎اش با تشکیل مجمع تشخیص ناراحت است
مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بیان خاطرات خود از سال ۶۶، به ماجرای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‎کند و از ناراحتی شورای نگهبان برای کم شدن قدرتش می‌گوید.

شورای نگهبان از محدود شدن قدرت تصمیم‌گیری‎اش با تشکیل مجمع تشخیص ناراحت است

مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بیان خاطرات خود از سال ۶۶، به ماجرای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‎کند و از ناراحتی شورای نگهبان برای کم شدن قدرتش می‌گوید.
شورای نگهبان از محدود شدن قدرت تصمیم‌گیری‎اش با تشکیل مجمع تشخیص ناراحت است