شکایات نامزدهای انتخابات در مسیر شورای نگهبان دنبال شود/ نیازمند مجلسی مقتدر، متخصص و متدین هستیم

شکایات در مسیر شورای نگهبان دنبال شود، برخی پیشنهاد داده‌اند صلاحیت افراد در احزاب تعیین شود در حالی‌که قانون اساسی این وظیفه را برعهده شورای نگهبان گذاشته است.

world press news

سیستم اطلاع رسانی