شکسته شدن سقف ۹۰ هزار واحد شاخص بورس پس از ۴ سال/ خوش‌بینی بازار به ورود پول تازه

شکسته شدن سقف ۹۰ هزار واحد شاخص بورس پس از ۴ سال/ خوش‌بینی بازار به ورود پول تازه
معامله‌گران بورس تهران در شنبه ۴ آذر پس از گذشت ۴ سال شاهد شکسته شدن سقف تاریخی شاخص کل بورس تهران و ورود به کانال ۹۰ هزار واحدی بودند، این رکورد به پشتوانه گروه فلزات اساسی، پالایشی‌ها و دوقولوهای سنگ آهنی بود.

شکسته شدن سقف ۹۰ هزار واحد شاخص بورس پس از ۴ سال/ خوش‌بینی بازار به ورود پول تازه

معامله‌گران بورس تهران در شنبه ۴ آذر پس از گذشت ۴ سال شاهد شکسته شدن سقف تاریخی شاخص کل بورس تهران و ورود به کانال ۹۰ هزار واحدی بودند، این رکورد به پشتوانه گروه فلزات اساسی، پالایشی‌ها و دوقولوهای سنگ آهنی بود.
شکسته شدن سقف ۹۰ هزار واحد شاخص بورس پس از ۴ سال/ خوش‌بینی بازار به ورود پول تازه