شیب ملایم افزایش قیمت نفت

شیب ملایم افزایش قیمت نفت
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت نفت برنت دریای شمال با 28 سنت افزایش به 46.31 دلار در هر بشکه رسید.

شیب ملایم افزایش قیمت نفت

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت نفت برنت دریای شمال با 28 سنت افزایش به 46.31 دلار در هر بشکه رسید.
شیب ملایم افزایش قیمت نفت

oxin channel