شیوه تربیتی حضرت فاطمه(س) راهکار پیشگیری از معضلات خانوادگی/ ترویچ سبک زندگی فاطمی موجب کاهش فساد مالی مسئولین می‌شود

شیوه تربیتی حضرت فاطمه(س) راهکار پیشگیری از معضلات خانوادگی/ ترویچ سبک زندگی فاطمی موجب کاهش فساد مالی مسئولین می‌شود
یک کارشناس سبک زندگی گفت: در صورت الگوپذیری زنان و خانواده‌ها از سیره زندگی حضرت زهرا (س)‌ همچون قناعت کردن و شیوه تربیت فرزندان معضلات اجتماعی و خانوادگی کاهش می‌یابد.

شیوه تربیتی حضرت فاطمه(س) راهکار پیشگیری از معضلات خانوادگی/ ترویچ سبک زندگی فاطمی موجب کاهش فساد مالی مسئولین می‌شود

یک کارشناس سبک زندگی گفت: در صورت الگوپذیری زنان و خانواده‌ها از سیره زندگی حضرت زهرا (س)‌ همچون قناعت کردن و شیوه تربیت فرزندان معضلات اجتماعی و خانوادگی کاهش می‌یابد.
شیوه تربیتی حضرت فاطمه(س) راهکار پیشگیری از معضلات خانوادگی/ ترویچ سبک زندگی فاطمی موجب کاهش فساد مالی مسئولین می‌شود