صادرات یک میلیون و 793 هزارتن انواع محصولات فولاد مبارکه به بازارهای جهانی

صادرات یک میلیون و 793 هزارتن انواع محصولات فولاد مبارکه به بازارهای جهانی
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر و با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه برای سال 1394صادرات 5/1میلیون تن محصولات مختلف را هدف قرار داده بود، افزود: با تلاش و همکاری واحدهای مختلف سازمان و حمایتهای مدیر عامل محترم درسال گذشته، شرکت فولاد مبارکه موفق شد فراتر از اهداف برنامه ریزی شده سالانه، این میزان محصول را به بازارهای جهانی صادر نماید.

صادرات یک میلیون و 793 هزارتن انواع محصولات فولاد مبارکه به بازارهای جهانی

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر و با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه برای سال 1394صادرات 5/1میلیون تن محصولات مختلف را هدف قرار داده بود، افزود: با تلاش و همکاری واحدهای مختلف سازمان و حمایتهای مدیر عامل محترم درسال گذشته، شرکت فولاد مبارکه موفق شد فراتر از اهداف برنامه ریزی شده سالانه، این میزان محصول را به بازارهای جهانی صادر نماید.
صادرات یک میلیون و 793 هزارتن انواع محصولات فولاد مبارکه به بازارهای جهانی

بک لینک رنک 6