صادقی: مازیار مگر یقه پاره نکرد و افراد را برای دعوا فرا نخواند!/ می‌خواهند مانع قهرمانی پرسپولیس شوند

صادقی: مازیار مگر یقه پاره نکرد و افراد را برای دعوا فرا نخواند!/ می‌خواهند مانع قهرمانی پرسپولیس شوند
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مازیار زارع که اعتراض می‌کند مگر خودش در ورزشگاه آزادی یقه پاره نکرد و نگفت اگر فلانی مرد است به چاله میدان بیاید تا حرف بزنیم!

صادقی: مازیار مگر یقه پاره نکرد و افراد را برای دعوا فرا نخواند!/ می‌خواهند مانع قهرمانی پرسپولیس شوند

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مازیار زارع که اعتراض می‌کند مگر خودش در ورزشگاه آزادی یقه پاره نکرد و نگفت اگر فلانی مرد است به چاله میدان بیاید تا حرف بزنیم!
صادقی: مازیار مگر یقه پاره نکرد و افراد را برای دعوا فرا نخواند!/ می‌خواهند مانع قهرمانی پرسپولیس شوند

خرید بک لینک