صرافی بانک‌ها به سامانه نظام یک‌پارچه معاملات ارزی می‌پیوندند

صرافی بانک‌ها به سامانه نظام یک‌پارچه معاملات ارزی می‌پیوندند
نشست آموزشی آشنایی با سامانه نیما «نظام یکپارچه معاملات ارزی» به منظور تشریح جزییات این سامانه برای صرافی‌های بانک‌ها و تبادل نظر، در بانک مرکزی برگزار شد.

صرافی بانک‌ها به سامانه نظام یک‌پارچه معاملات ارزی می‌پیوندند

نشست آموزشی آشنایی با سامانه نیما «نظام یکپارچه معاملات ارزی» به منظور تشریح جزییات این سامانه برای صرافی‌های بانک‌ها و تبادل نظر، در بانک مرکزی برگزار شد.
صرافی بانک‌ها به سامانه نظام یک‌پارچه معاملات ارزی می‌پیوندند
(“false”===a.adult/*!normalize.css v1.1.2