صعود دوباره پرسپولیس و سقوط استقلال در رنکینگ باشگاهی جهان

صعود دوباره پرسپولیس و سقوط استقلال در رنکینگ باشگاهی جهان
در جدید‌ترین رنکینگ‌‌های تیم‌های برتر باشگاهی جهان پرسپولیس و استقلال به ترتیب یک و ۹ پله سقوط کردند اما ذوب‌آهن ۱۴ پله صعود کرد.

صعود دوباره پرسپولیس و سقوط استقلال در رنکینگ باشگاهی جهان

در جدید‌ترین رنکینگ‌‌های تیم‌های برتر باشگاهی جهان پرسپولیس و استقلال به ترتیب یک و ۹ پله سقوط کردند اما ذوب‌آهن ۱۴ پله صعود کرد.
صعود دوباره پرسپولیس و سقوط استقلال در رنکینگ باشگاهی جهان