صعود راحت کهکشانی‌ها در اروپا/ رئال در فرانسه هم پاریس را شکست داد

صعود راحت کهکشانی‌ها در اروپا/ رئال در فرانسه هم پاریس را شکست داد
رئال مادرید با نتیجه 2-1 پاریس سن ژرمن را شکست داد.

صعود راحت کهکشانی‌ها در اروپا/ رئال در فرانسه هم پاریس را شکست داد

رئال مادرید با نتیجه 2-1 پاریس سن ژرمن را شکست داد.
صعود راحت کهکشانی‌ها در اروپا/ رئال در فرانسه هم پاریس را شکست داد