صف‌‌های خرید در بازار ارز طولانی‌تر شد/ ورود خریداران اتوبوسی به بازار

صف‌‌های خرید در بازار ارز طولانی‌تر شد/ ورود خریداران اتوبوسی به بازار
مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار ارز حاکی است با وجود افزایش قابل توجه عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، بر حجم تقاضای خرید ارز افزوده شده و به نظر می‌رسد سیر صعودی تقاضا همچنان ادامه دارد.

صف‌‌های خرید در بازار ارز طولانی‌تر شد/ ورود خریداران اتوبوسی به بازار

مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار ارز حاکی است با وجود افزایش قابل توجه عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، بر حجم تقاضای خرید ارز افزوده شده و به نظر می‌رسد سیر صعودی تقاضا همچنان ادامه دارد.
صف‌‌های خرید در بازار ارز طولانی‌تر شد/ ورود خریداران اتوبوسی به بازار