طرحی برای انتقال دو دقیقه‌ای کانتینرهای کشتی‌های بندر جبل‌علی به داخل دبی/پیشتازی هایپرلوپ

طرحی برای انتقال دو دقیقه‌ای کانتینرهای کشتی‌های بندر جبل‌علی به داخل دبی/پیشتازی هایپرلوپ
ایسنا نوشت: شرکت هاپیرلوپ وان با قرارداد جدیدی که با شرکت حمل و نقل دریایی اماراتی DP World امضا کرده، قرار است به زودی به خاورمیانه بیاید.

طرحی برای انتقال دو دقیقه‌ای کانتینرهای کشتی‌های بندر جبل‌علی به داخل دبی/پیشتازی هایپرلوپ

ایسنا نوشت: شرکت هاپیرلوپ وان با قرارداد جدیدی که با شرکت حمل و نقل دریایی اماراتی DP World امضا کرده، قرار است به زودی به خاورمیانه بیاید.
طرحی برای انتقال دو دقیقه‌ای کانتینرهای کشتی‌های بندر جبل‌علی به داخل دبی/پیشتازی هایپرلوپ

اخبار جهان