طرح انتفاضه نباید لحظه‌ای متوقف شود/ طرح‌های استعمارگرانه صهیونیست‌ها در تمام جهان ادامه دارد

طرح انتفاضه نباید لحظه‌ای متوقف شود/ طرح‌های استعمارگرانه صهیونیست‌ها در تمام جهان ادامه دارد
نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: طرح انتفاضه نباید لحظه‌ای متوقف شود، زیرا طرح‌های استعمارگرانه صهیونیست‌ها در همه جای جهان ادامه دارد و باید جلوی آن گرفته شود.

طرح انتفاضه نباید لحظه‌ای متوقف شود/ طرح‌های استعمارگرانه صهیونیست‌ها در تمام جهان ادامه دارد

نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: طرح انتفاضه نباید لحظه‌ای متوقف شود، زیرا طرح‌های استعمارگرانه صهیونیست‌ها در همه جای جهان ادامه دارد و باید جلوی آن گرفته شود.
طرح انتفاضه نباید لحظه‌ای متوقف شود/ طرح‌های استعمارگرانه صهیونیست‌ها در تمام جهان ادامه دارد