طرح ترافیک و‌ زوج و فرد امروز طبق روال روزهای عادی اجرا می شود

طرح ترافیک و‌ زوج و فرد امروز طبق روال روزهای عادی اجرا می شود
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: طرح ترافیک و‌ زوج و فرد امروز طبق روال روزهای عادی اجرا می شود.

طرح ترافیک و‌ زوج و فرد امروز طبق روال روزهای عادی اجرا می شود

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: طرح ترافیک و‌ زوج و فرد امروز طبق روال روزهای عادی اجرا می شود.
طرح ترافیک و‌ زوج و فرد امروز طبق روال روزهای عادی اجرا می شود