طرح جدید انصارالله برای پایان دادن به بحران یمن

طرح جدید انصارالله برای پایان دادن به بحران یمن
جنبش انصارالله یمن در نامه‌ای به سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، از طرح جدید خود برای پایان دادن به بحران این کشور خبر داد.

طرح جدید انصارالله برای پایان دادن به بحران یمن

جنبش انصارالله یمن در نامه‌ای به سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، از طرح جدید خود برای پایان دادن به بحران این کشور خبر داد.
طرح جدید انصارالله برای پایان دادن به بحران یمن