طرح زوج و فرد در شورای ترافیک مطرح می شود

طرح زوج و فرد در شورای ترافیک مطرح می شود
سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر کرج بازنگری و تا 2 ماه آینده به روز می شود.

طرح زوج و فرد در شورای ترافیک مطرح می شود

سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر کرج بازنگری و تا 2 ماه آینده به روز می شود.
طرح زوج و فرد در شورای ترافیک مطرح می شود