طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس

طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس
نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی از طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس خبر داد.

طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس

نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی از طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس خبر داد.
طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس