ظریف به هند، چین و ژاپن سفر می‌کند

ظریف به هند، چین و ژاپن سفر می‌کند
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه از سفر وزیر امورخارجه کشورمان در راس یک هیات عالیرتبه سیاسی – اقتصادی، طی چند روز آینده به کشورهای هند، چین و ژاپن خبر داد.

ظریف به هند، چین و ژاپن سفر می‌کند

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه از سفر وزیر امورخارجه کشورمان در راس یک هیات عالیرتبه سیاسی – اقتصادی، طی چند روز آینده به کشورهای هند، چین و ژاپن خبر داد.
ظریف به هند، چین و ژاپن سفر می‌کند