ظریف: عربستان سیاست‌های کوته‌نظرانه‌اش را کنار بگذارد

ظریف: عربستان سیاست‌های کوته‌نظرانه‌اش را کنار بگذارد
ایسنا نوشت: وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به لبنان تاکید کرد: خطر گروه‌های تکفیری خطری است که نه تنها سوریه و لبنان، که کل منطقه و جهان را تهدید می‌کند و نیازمند اقدام مشترک همه کشورهای منطقه است.

ظریف: عربستان سیاست‌های کوته‌نظرانه‌اش را کنار بگذارد

ایسنا نوشت: وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به لبنان تاکید کرد: خطر گروه‌های تکفیری خطری است که نه تنها سوریه و لبنان، که کل منطقه و جهان را تهدید می‌کند و نیازمند اقدام مشترک همه کشورهای منطقه است.
ظریف: عربستان سیاست‌های کوته‌نظرانه‌اش را کنار بگذارد

واتساپ جی بی