ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد

ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه دقایق قبل مسکو را به مقصد تهران ترک کردند.

ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه دقایق قبل مسکو را به مقصد تهران ترک کردند.
ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد