ظلم و اختناق دوران پهلوی به روایت رهبر انقلاب+فیلم

ظلم و اختناق دوران پهلوی به روایت رهبر انقلاب+فیلم
حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای در دیداری که ۱۴ بهمن ۷۶ با نوجوانان داشتند، به روایت تعداد بازداشت، زندان و تبعید خود در رژیم پهلوی پرداختند و در مورد ظلم و اختناق دوران پهلوی فرمودند: آن حد ظلم و اختناق، قابل تصور نیست.

ظلم و اختناق دوران پهلوی به روایت رهبر انقلاب+فیلم

حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای در دیداری که ۱۴ بهمن ۷۶ با نوجوانان داشتند، به روایت تعداد بازداشت، زندان و تبعید خود در رژیم پهلوی پرداختند و در مورد ظلم و اختناق دوران پهلوی فرمودند: آن حد ظلم و اختناق، قابل تصور نیست.
ظلم و اختناق دوران پهلوی به روایت رهبر انقلاب+فیلم