عارف به استقبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رفت

عارف به استقبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رفت
باشگاه خبرنگاران نوشت: عارف در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 گفت:برای انتخابات 1400 باید از چهره‌های جوان استفاده کنیم.

عارف به استقبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رفت

باشگاه خبرنگاران نوشت: عارف در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 گفت:برای انتخابات 1400 باید از چهره‌های جوان استفاده کنیم.
عارف به استقبال انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رفت

دانلود نرم افزار