عامل ترور سفیر روسیه از نگاه اردوغان

عامل ترور سفیر روسیه از نگاه اردوغان
مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه قاتل سفیر روسیه در آنکارا را وابسته به گروه «فتح‌الله گولن» عنوان کرد.

عامل ترور سفیر روسیه از نگاه اردوغان

مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه قاتل سفیر روسیه در آنکارا را وابسته به گروه «فتح‌الله گولن» عنوان کرد.
عامل ترور سفیر روسیه از نگاه اردوغان