عبور زائران اربعین حسینی از مرز تنها با داشتن گذرنامه و روادید معتبر امکان‌پذیر است/ صدور بیش از 650 هزار گذرنامه توسط ناجا برای زوار اربعین

عبور زائران اربعین حسینی از مرز تنها با داشتن گذرنامه و روادید معتبر امکان‌پذیر است/ صدور بیش از 650 هزار گذرنامه توسط ناجا برای زوار اربعین
جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: عبور زائران اربعین حسینی از مرز تنها با داشتن گذرنامه و روادید معتبر امکان‌پذیر است و زوار باید به این مهم عنایت داشته باشند.

عبور زائران اربعین حسینی از مرز تنها با داشتن گذرنامه و روادید معتبر امکان‌پذیر است/ صدور بیش از 650 هزار گذرنامه توسط ناجا برای زوار اربعین

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: عبور زائران اربعین حسینی از مرز تنها با داشتن گذرنامه و روادید معتبر امکان‌پذیر است و زوار باید به این مهم عنایت داشته باشند.
عبور زائران اربعین حسینی از مرز تنها با داشتن گذرنامه و روادید معتبر امکان‌پذیر است/ صدور بیش از 650 هزار گذرنامه توسط ناجا برای زوار اربعین

نصب بیتالک