عرضه بسته‌های۲۰ تایی سکه در بانک کارگشایی

عرضه بسته‌های۲۰ تایی سکه در بانک کارگشایی
مدیرعامل بانک کارگشایی از حراج سکه‌های تمام بهار و نیم بهار آزادی در این بانک، از شنبه چهارم آذر خبر داد.

عرضه بسته‌های۲۰ تایی سکه در بانک کارگشایی

مدیرعامل بانک کارگشایی از حراج سکه‌های تمام بهار و نیم بهار آزادی در این بانک، از شنبه چهارم آذر خبر داد.
عرضه بسته‌های۲۰ تایی سکه در بانک کارگشایی