عشق‌های زنان امروزی سوژه یک فیلم می‌شود

عشق‌های زنان امروزی سوژه یک فیلم می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مریم دوستی به بیان آخرین وضعیت جدیدترین اثر بلند سینمایی خود پرداخت و گفت «آسیه در زمستان» قصه‌ای متفاوت درباره عشق‌های زنان امروزی
است.

عشق‌های زنان امروزی سوژه یک فیلم می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مریم دوستی به بیان آخرین وضعیت جدیدترین اثر بلند سینمایی خود پرداخت و گفت «آسیه در زمستان» قصه‌ای متفاوت درباره عشق‌های زنان امروزی
است.
عشق‌های زنان امروزی سوژه یک فیلم می‌شود