عضو شورای مرکزی موتلفه: پیروزی مرحله دوم انتخابات مجلس، با اصولگرایان است

عضو شورای مرکزی موتلفه: پیروزی مرحله دوم انتخابات مجلس، با اصولگرایان است
نامه نیوز نوشت:حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در خصوص دور دوم انتخابات مجلس و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده بهارستان گفت: در سطح استان ها از 69 حوزه ای که باقی مانده است در 11 حوزه رقابت میان دو اصولگرا و در 8 حوزه رقابت میان دو اصلاح‌طلب است، این قطعا نشان می‌دهد که 11 اصولگرا و 8 اصلاح‌طلب راهی مجلس خواهند شد؛ در دیگر حوزه‌ها نیز رقابت میان اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین خواهد بود.

عضو شورای مرکزی موتلفه: پیروزی مرحله دوم انتخابات مجلس، با اصولگرایان است

نامه نیوز نوشت:حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در خصوص دور دوم انتخابات مجلس و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده بهارستان گفت: در سطح استان ها از 69 حوزه ای که باقی مانده است در 11 حوزه رقابت میان دو اصولگرا و در 8 حوزه رقابت میان دو اصلاح‌طلب است، این قطعا نشان می‌دهد که 11 اصولگرا و 8 اصلاح‌طلب راهی مجلس خواهند شد؛ در دیگر حوزه‌ها نیز رقابت میان اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین خواهد بود.
عضو شورای مرکزی موتلفه: پیروزی مرحله دوم انتخابات مجلس، با اصولگرایان است

بک لینک قوی