عطشانی: «کاتیوشا» ماجرای همراهی انسانی از نسل جنگ با یک پسر دهه شصتی است/ عهدشکنی حجازی‌فر بعد از مصاحبه با جیرانی

عطشانی: «کاتیوشا» ماجرای همراهی انسانی از نسل جنگ با یک پسر دهه شصتی است/ عهدشکنی حجازی‌فر بعد از مصاحبه با جیرانی
علی عطشانی می‌گوید: فیلم سینمایی «کاتیوشا» درباره فردی از نسل آدم‌های جبهه و جنگ است. در این فیلم، تقابل دیدگاه‌های مخالف با یکدیگر را شاهد هستیم که با فرصت گفت‌‌وگو دادن به دیگران، بسیاری از سوءتفاهمات برطرف می‌شود.

عطشانی: «کاتیوشا» ماجرای همراهی انسانی از نسل جنگ با یک پسر دهه شصتی است/ عهدشکنی حجازی‌فر بعد از مصاحبه با جیرانی

علی عطشانی می‌گوید: فیلم سینمایی «کاتیوشا» درباره فردی از نسل آدم‌های جبهه و جنگ است. در این فیلم، تقابل دیدگاه‌های مخالف با یکدیگر را شاهد هستیم که با فرصت گفت‌‌وگو دادن به دیگران، بسیاری از سوءتفاهمات برطرف می‌شود.
عطشانی: «کاتیوشا» ماجرای همراهی انسانی از نسل جنگ با یک پسر دهه شصتی است/ عهدشکنی حجازی‌فر بعد از مصاحبه با جیرانی