عقبگرد ۱۰۳ واحدی شاخص کل بورس/ بازار سهام قرمزپوش شد

عقبگرد ۱۰۳ واحدی شاخص کل بورس/ بازار سهام قرمزپوش شد
معامله‌گران بازار سهام امروز در حالی با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در گروه‌های پیش‌رو شاخص‌ساز شاهد عقبگرد نماگرهای منتخب بازار بودند که لزوم استراحت مقطعی شاخص بورس و اصلاح قیمتی سهام باعث شد تا بازار قرمزپوش به تعطیلات آخر هفته برود.

عقبگرد ۱۰۳ واحدی شاخص کل بورس/ بازار سهام قرمزپوش شد

معامله‌گران بازار سهام امروز در حالی با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در گروه‌های پیش‌رو شاخص‌ساز شاهد عقبگرد نماگرهای منتخب بازار بودند که لزوم استراحت مقطعی شاخص بورس و اصلاح قیمتی سهام باعث شد تا بازار قرمزپوش به تعطیلات آخر هفته برود.
عقبگرد ۱۰۳ واحدی شاخص کل بورس/ بازار سهام قرمزپوش شد