عقب‌نشینی النصره از پنج منطقه در ریف ادلب در برابر «جبهه تحریر سوریا»

عقب‌نشینی النصره از پنج منطقه در ریف ادلب در برابر «جبهه تحریر سوریا»
ائتلاف جبهه تحریر سوریا در ریف استان ادلب توانست شهر «اریحا و اطراف آن، کفرومة، وادی الضیف، ترملا و معرة النعمان» را از جبهه النصره پس بگیرد و به اشغال خود درآورد.

عقب‌نشینی النصره از پنج منطقه در ریف ادلب در برابر «جبهه تحریر سوریا»

ائتلاف جبهه تحریر سوریا در ریف استان ادلب توانست شهر «اریحا و اطراف آن، کفرومة، وادی الضیف، ترملا و معرة النعمان» را از جبهه النصره پس بگیرد و به اشغال خود درآورد.
عقب‌نشینی النصره از پنج منطقه در ریف ادلب در برابر «جبهه تحریر سوریا»