عقب‌نشینی 3 دلاری نفت اوپک از رکورد قیمتی و علت نوسان‌های اخیر

عقب‌نشینی 3 دلاری نفت اوپک از رکورد قیمتی و علت نوسان‌های اخیر
سبد نفتی اوپک در آخرین بروز رسانی سایت این سازمان 59.98 دلار در هر بشکه فروخته شد که نشان می‌دهد، طی 10 روز منتهی به 25 آبان، 2 دلار و 9 سنت از رکورد قیمتی در 30 ماه گذشته فاصله گرفته است.

عقب‌نشینی 3 دلاری نفت اوپک از رکورد قیمتی و علت نوسان‌های اخیر

سبد نفتی اوپک در آخرین بروز رسانی سایت این سازمان 59.98 دلار در هر بشکه فروخته شد که نشان می‌دهد، طی 10 روز منتهی به 25 آبان، 2 دلار و 9 سنت از رکورد قیمتی در 30 ماه گذشته فاصله گرفته است.
عقب‌نشینی 3 دلاری نفت اوپک از رکورد قیمتی و علت نوسان‌های اخیر