علمای بحرین: سکوت جایز نیست/ محاصره منزل آیت‌الله عیسی قاسم باید شکسته شود

علمای بحرین: سکوت جایز نیست/ محاصره منزل آیت‌الله عیسی قاسم باید شکسته شود
علمای بحرین امروز در پی انتشار اخباری درباره وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور بیانیه‌ای صادر و بر پایان محاصره منزل ایشان تأکید کردند.

علمای بحرین: سکوت جایز نیست/ محاصره منزل آیت‌الله عیسی قاسم باید شکسته شود

علمای بحرین امروز در پی انتشار اخباری درباره وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور بیانیه‌ای صادر و بر پایان محاصره منزل ایشان تأکید کردند.
علمای بحرین: سکوت جایز نیست/ محاصره منزل آیت‌الله عیسی قاسم باید شکسته شود