علی دایی: منصورخان مظلوم این فوتبال پرحاشیه بود/ شرمندگی برای آن‌هایی ماند که دلش را شکستند

علی دایی: منصورخان مظلوم این فوتبال پرحاشیه بود/ شرمندگی برای آن‌هایی ماند که دلش را شکستند
اسطوره فوتبال ایران گفت: «در طول مدت عمر ورزشی‌ام هرگز ندیده‌ام کسی پشت سر مرحوم پورحیدری حرف بزند یا این که ایشان پشت سر کسی.»

علی دایی: منصورخان مظلوم این فوتبال پرحاشیه بود/ شرمندگی برای آن‌هایی ماند که دلش را شکستند

اسطوره فوتبال ایران گفت: «در طول مدت عمر ورزشی‌ام هرگز ندیده‌ام کسی پشت سر مرحوم پورحیدری حرف بزند یا این که ایشان پشت سر کسی.»
علی دایی: منصورخان مظلوم این فوتبال پرحاشیه بود/ شرمندگی برای آن‌هایی ماند که دلش را شکستند

دانلود برنامه ایمو