عملیات موفق نیروهای یمنی در استانهای صنعاء، الجوف و البیضاء

عملیات موفق نیروهای یمنی در استانهای صنعاء، الجوف و البیضاء
نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، امروز در استانهای صنعاء، الجوف و البیضاء، طی عملیات‌هایی موفق، علاوه بر کشتن شماری از نیروهای متجاوز، اسلحه آنها را به غنیمت گرفتند.

عملیات موفق نیروهای یمنی در استانهای صنعاء، الجوف و البیضاء

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، امروز در استانهای صنعاء، الجوف و البیضاء، طی عملیات‌هایی موفق، علاوه بر کشتن شماری از نیروهای متجاوز، اسلحه آنها را به غنیمت گرفتند.
عملیات موفق نیروهای یمنی در استانهای صنعاء، الجوف و البیضاء