عنکبوت غول‌پیکر روی سطح پلوتو/تصویری که فضاپیمای نیوهورایزنز ثبت کرد

عنکبوت غول‌پیکر روی سطح پلوتو/تصویری که فضاپیمای نیوهورایزنز ثبت کرد
روی سطح یخ زده پلوتو ساختار زمین‌شناختی شگفت انگیزی دیده شده که همانند یک عنکبوت غول پیکر است. این عنکبوت از کجا پیدا شده است ؟

عنکبوت غول‌پیکر روی سطح پلوتو/تصویری که فضاپیمای نیوهورایزنز ثبت کرد

روی سطح یخ زده پلوتو ساختار زمین‌شناختی شگفت انگیزی دیده شده که همانند یک عنکبوت غول پیکر است. این عنکبوت از کجا پیدا شده است ؟
عنکبوت غول‌پیکر روی سطح پلوتو/تصویری که فضاپیمای نیوهورایزنز ثبت کرد

فروش بک لینک

سپهر نیوز