عکس|سردار سلیمانی بر سر مزار مادر/ دل‌نوشته نوبخت برای مادر مرحومش و حضور وزیر کار در خانه سالمندان

عکس|سردار سلیمانی بر سر مزار مادر/ دل‌نوشته نوبخت برای مادر مرحومش و حضور وزیر کار در خانه سالمندان
به مناسبت روز میلاد حضرت فاطمه(س) و روز مادر سیاسیون نیز یادی از مادرانشان کرده و در فضای مجازی به آنها پرداختند.

عکس|سردار سلیمانی بر سر مزار مادر/ دل‌نوشته نوبخت برای مادر مرحومش و حضور وزیر کار در خانه سالمندان

به مناسبت روز میلاد حضرت فاطمه(س) و روز مادر سیاسیون نیز یادی از مادرانشان کرده و در فضای مجازی به آنها پرداختند.
عکس|سردار سلیمانی بر سر مزار مادر/ دل‌نوشته نوبخت برای مادر مرحومش و حضور وزیر کار در خانه سالمندان