عکس | استقرار سامانه گنبد آهنین در فلسطین اشغالی

عکس | استقرار سامانه گنبد آهنین در فلسطین اشغالی
در تصاویر زیر استقرار سامانه گنبد آهنین در شمال سرزمین های اشغالی بعد از انهدام جنگنده اف 16 اسرائیل و تحولات اخیر میان سوریه و رژیم صهیونیستی را می‌بینید.

عکس | استقرار سامانه گنبد آهنین در فلسطین اشغالی

در تصاویر زیر استقرار سامانه گنبد آهنین در شمال سرزمین های اشغالی بعد از انهدام جنگنده اف 16 اسرائیل و تحولات اخیر میان سوریه و رژیم صهیونیستی را می‌بینید.
عکس | استقرار سامانه گنبد آهنین در فلسطین اشغالی