عکس | جاده روستای پیران در کرمانشاه، دو هفته پس از زلزله

عکس | جاده روستای پیران در کرمانشاه، دو هفته پس از زلزله
در تصویر زیر وضعیت جاده روستای پیران کرمانشاه، دو هفته پس از زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور را می‌بینید.

عکس | جاده روستای پیران در کرمانشاه، دو هفته پس از زلزله

در تصویر زیر وضعیت جاده روستای پیران کرمانشاه، دو هفته پس از زلزله 7.3 ریشتری غرب کشور را می‌بینید.
عکس | جاده روستای پیران در کرمانشاه، دو هفته پس از زلزله