عکس دیده نشده از رهبر انقلاب در حاشیه یکی از جلسات مجلس

عکس دیده نشده از رهبر انقلاب در حاشیه یکی از جلسات مجلس
باشگاه خبرنگاران نوشت:صفحه منتسب به مقام معظم رهبری همزمان با روز مجلس تصویر دیده نشده‌ای از ایشان را در حاشیه یکی زا جلسات مجلس اول و نمایندگی ایشان در این دوره را منتشر کرد.

عکس دیده نشده از رهبر انقلاب در حاشیه یکی از جلسات مجلس

باشگاه خبرنگاران نوشت:صفحه منتسب به مقام معظم رهبری همزمان با روز مجلس تصویر دیده نشده‌ای از ایشان را در حاشیه یکی زا جلسات مجلس اول و نمایندگی ایشان در این دوره را منتشر کرد.
عکس دیده نشده از رهبر انقلاب در حاشیه یکی از جلسات مجلس