عکس | لبخند کیانوش رستمی روی سکوی قهرمانی

عکس | لبخند کیانوش رستمی روی سکوی قهرمانی
کیانوش رستمی نخستین مدال خوش‌رنگ طلای ایران را در المپیک ریو بدست آورد.

عکس | لبخند کیانوش رستمی روی سکوی قهرمانی

کیانوش رستمی نخستین مدال خوش‌رنگ طلای ایران را در المپیک ریو بدست آورد.
عکس | لبخند کیانوش رستمی روی سکوی قهرمانی

روزنامه ایران