عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشت

عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشت
دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان به همراه همسرش با حضور در یک حوزه رای گیری در شهر نیویورک، رای خود را به صندوق انداخت.

عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشت

دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان به همراه همسرش با حضور در یک حوزه رای گیری در شهر نیویورک، رای خود را به صندوق انداخت.
عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشت

دانلود ایمو برای گوشی