عکس| نشست خبری ظریف با همتای لبنانی

عکس| نشست خبری ظریف با همتای لبنانی
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جبران باسیل وزیر خارجه جمهوری لبنان شامگاه دوشنبه به وقت بیروت با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

عکس| نشست خبری ظریف با همتای لبنانی

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جبران باسیل وزیر خارجه جمهوری لبنان شامگاه دوشنبه به وقت بیروت با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
عکس| نشست خبری ظریف با همتای لبنانی

واتساپ جی بی