عکس | پسربچه‌ای که 8 سال قبل در کنار فلپس عکس یادگاری گرفت قهرمان المپیک شد

عکس | پسربچه‌ای که 8 سال قبل در کنار فلپس عکس یادگاری گرفت قهرمان المپیک شد
جوزف اسکولینگ 21 ساله سنگاپوری روند قهرمانی‌های بی پایان سلطان شنای جهان را متوقف کرد. در تصویر زیر اسکولینگ را در کنار فلپس مشاهده می‌کنید که 8 سال قبل عکس یادگاری گرفته بودند.

عکس | پسربچه‌ای که 8 سال قبل در کنار فلپس عکس یادگاری گرفت قهرمان المپیک شد

جوزف اسکولینگ 21 ساله سنگاپوری روند قهرمانی‌های بی پایان سلطان شنای جهان را متوقف کرد. در تصویر زیر اسکولینگ را در کنار فلپس مشاهده می‌کنید که 8 سال قبل عکس یادگاری گرفته بودند.
عکس | پسربچه‌ای که 8 سال قبل در کنار فلپس عکس یادگاری گرفت قهرمان المپیک شد

فستیوال فیلم