غرب باید به سوی میانه‌روهای ایران، دست دوستی دراز کند

غرب باید به سوی میانه‌روهای ایران، دست دوستی دراز کند
«جان ساورز» رئیس سرویس اطلاعات خارجی انگلستان در سال‌های 2009 تا 2014 ضمن انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار دست دراز کردن غرب به سوی «میانه‌روها» در ایران شد.

غرب باید به سوی میانه‌روهای ایران، دست دوستی دراز کند

«جان ساورز» رئیس سرویس اطلاعات خارجی انگلستان در سال‌های 2009 تا 2014 ضمن انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار دست دراز کردن غرب به سوی «میانه‌روها» در ایران شد.
غرب باید به سوی میانه‌روهای ایران، دست دوستی دراز کند