فراخوان تظاهرات مردمی در بحرین برای شکستن بازداشت خانگی آیت‌الله عیسی قاسم

فراخوان تظاهرات مردمی در بحرین برای شکستن بازداشت خانگی آیت‌الله عیسی قاسم
در پی وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه طی فراخوانی خواستار تظاهرات مردمی در حمایت از آیت‌الله و درخواست پایان محاصره منزل وی شد.

فراخوان تظاهرات مردمی در بحرین برای شکستن بازداشت خانگی آیت‌الله عیسی قاسم

در پی وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه طی فراخوانی خواستار تظاهرات مردمی در حمایت از آیت‌الله و درخواست پایان محاصره منزل وی شد.
فراخوان تظاهرات مردمی در بحرین برای شکستن بازداشت خانگی آیت‌الله عیسی قاسم