فرضیه‌هایی برای ترافیک عجیب تهران/ مقصر شهرداری و پلیس راهور است یا یک تاکسی اینترنتی ارزان؟

فرضیه‌هایی برای ترافیک عجیب تهران/ مقصر شهرداری و پلیس راهور است یا یک تاکسی اینترنتی ارزان؟
اعتماد نوشت: «با فشار قالیباف، فرمانده پلیس راهور تهران عوض شد و به دنبال آن شاهد ترافیک سنگین در شهر طی یک ماه گذشته هستیم. هدف‌شان چیست…؟!»رحمت‌اله حافظی با انتشار این جملات در توییتر مدعی شد تغییر فرمانده پلیس راهور عامل ترافیک‌های اخیر تهران است.

فرضیه‌هایی برای ترافیک عجیب تهران/ مقصر شهرداری و پلیس راهور است یا یک تاکسی اینترنتی ارزان؟

اعتماد نوشت: «با فشار قالیباف، فرمانده پلیس راهور تهران عوض شد و به دنبال آن شاهد ترافیک سنگین در شهر طی یک ماه گذشته هستیم. هدف‌شان چیست…؟!»رحمت‌اله حافظی با انتشار این جملات در توییتر مدعی شد تغییر فرمانده پلیس راهور عامل ترافیک‌های اخیر تهران است.
فرضیه‌هایی برای ترافیک عجیب تهران/ مقصر شهرداری و پلیس راهور است یا یک تاکسی اینترنتی ارزان؟